Sejlbåde kan ikke sejle!

    Altså hvis man sammen ligner det oprettede moment fra kølvægt og opdrift-center med det krængede moment fra køl, ror og sejl så vinder det krængede moment.
    Når bådene kan sejle alligevel så skyldes det at der er et tryk og et sug under bunden af båden.
    Når en vandstrøm rammer en flade så opstår et tryk og når vandet løber langs en flade så dannes der et sug, dette sug holder båden fast i vandet, så den ikke krænger så meget.
    Når dette sug, er så vigt for bådens stabilt, så er det fordi suget vokser i fjerde potens af hastigheden, i samme grad som den tilsyneladende vind tiltager i styrke.  Altså jo mere den tilsyneladende vind presser på båden jo mere stabiliser suget båden.  Et rigtigt sug er derfor meget vigtig for bådens fart.
    Man ved fra Nordlands båden at suget under bunden kan samle en luftboble, som pludselig kan kæntre båden. Man fjernede luftboblen ved at besætningen pludselig hoppede samtidig.  Jeg kan ikke helt overskue hvordan suget ændre sig når båden krænger, men jo mere båden krænger jo længer rykker suget ned i læ. Det må samtidigt være klart at man skal prøve at undgå et nedaf rettet sug på det yderste af læ side.  Eller sagt på en anden måde det er vigtigere at flytte ned-sugnings-centeret mod luv end at flytte opdrift-centeret mod læ.

skriv til Peter | Peter's hjemmeside | Folkeskolen | Oprettet 24/06.97, Sidst Sidst rettet d. 2.7.2001