Masten

Den ideelle sejl profilform er en halv oval, hvilket vil sige at sejlene skal være meget brede i toppen, 13% fra toppen burde sejlet have den halve bredte.  En tredel bredte, burde sejlplanet have 6% fra toppen.

En halv oval

  Man snakker ofte om mastens vægt, men man glemmer vindens vægt, vindmodstanden er meget kraftigere end vægten.
  Den høje mast har så stor vind modstand, at man ikke mindsker vind presset på båden med ligeså meget areal som man reber af sejlene.
  1 kg i mastetoppen svare til 25 kg i kølen, men kun i vindstille, når det blæser kan 1 kg minder vægt i masten betyde 2 kg støre vind modstand, svarerne til 50 kg i kølen.  Faktisk så mindskes betydningen af riggens vægt jo mere det blæser, hvorimod betydningen af vindmodstanden øges.

  Sejlet skal være mindst 10 gange breder end masten for at kunne trække fremad i mastens vind-skygge.  Hvilket vil sige at hvis man fordobler mastens vægt for at gøre masten en cm tyndere, så bliver der et 10 cm bredt stykke af sejlet der kommer fri af mastens vind-skygge. Bådens sejl kan gøres mindre og derved kan bådens mål gøres mindre. En tyndere og tunger mast kan mindske behovet for kølvægt og give mindre sejlmål.
  En korrekt dimensioneret aluminium mast om den var næsten helt massiv så kan den kun vanskeligt blive så tung at den støre vægt ikke kan modsvares af mere effektive sejl. Det er selvfølgeligt mere udpræget jo mere det blæser, og jo mere man reber.  Man må vælge en optimal vind-hastighed, hvor mastens vægt modsvare vind-modstanden. Den tunge mast giver mere krængning i let og flov vind, men til gengæld så krænger båden mindre i storm og kuling på grund af den tyndere mast og de mindre og mere effektive sejl.
Et kilo mindre vægt i masten kan give et behov for 50 kg mere i kølen, på grund af støre vindmodstand og mindre effektive sejl.
Vind modstanden er så tung, så massiv, at mastens vægt er ligegyldig hvis man kan gøre vindmodstanden mindre.
Noget andet er at det er dumt med flade master, hvis de ikke kan drejes, der er nemlig en kunstig rummer lige foran storsejlet så vinden altid rammer masten i en skrå vinkel.

Der er næsten ingen grænser for de krum spring man kan tillade sig at gøre hvis man blot kan mindske mastens tykkelse i langskibs retning.
Selvom båden sejler 14 til den tilsyneladende vind så rummer vinden lige før masten og rammer masten i en vinkel på ca. 45. De mange salinghorn for at gøre masten tynd tværskibs er overflødige.
  Vindmodstanden på masten betyder alt, vægten er temmelig ligegyldig. Om faldene: Noget man sjældent tænker på er at faldene belaster masten. altså hvis sejlene var bundet til maste toppen så ville belastningen kun være to tredjedele så stor som når man har løse fald. Hvis man satte en blok i spiler faldbarmen og satte tampen fast på mastetoppen så havde godt nok er ekstra vægt og ekstra vindmodstand i mastetoppen men man kan gå 50% ned i tovværks styrke på faldet og man kan gå 10% ned i maste styrke. - Vægt af blok.
- - Vindmodstand på blok.
+ Mindre vægt af fald.
+ Mindre vægt af mast
+++ Mindre vindmodstand af mast og derfor m mere effektivt storsejl.
+++ Mindre vindmodstand af fald hvis man lader blokken fare til tops med tampen når man ikke bruger spilerfaldet.
Der er næsten ingen grænser for de krum spring man kan tillade sig at gøre hvis man blot kan mindske mastens tykkelse i langskibs retning. Selvom båden sejler 14 til den tilsyneladende vind så rummer vinden lige før masten og rammer masten i en vinkel på ca. 45. De mange salinghorn for at gøre masten tynd tværskibs er overflødige.
Vindmodstanden på masten betyder alt, vægten er temmelig ligegyldig.

skriv til Peter | Peter's hjemmeside | Folkeskolen | Oprettet 24/06.97, Sidst Sidst rettet d. 2.7.2001