Hvor for er gaffelsejl så meget dårligere end bamudasejl?
  Det er jo kun et hjørne foroven der gør forskellen!

  Svar:
  Det er svært at generaliser og sige, at noget er bedre end noget andet, det kunne jo komme an på hvilken båd man tænkte på, men målt per kvadrat meter så er en gaffelrig mere effektivt end en bamudarig!
  Det kan man selv se af målreglerne hvor gaffelsejlet får kun 15% respit i forhold til Bamudarig med spiler, hvorimod bamudarig uden spiler får 10% + et gratis areal storsejlets kappe(ca. 5%) og et gratis areal i genuaens overlap(ca. 15%).
  Når gaffelrigen er mere effektiv, per kvadrat meter, end bamuda riggen, så er det fordi det effektive storsejlet er støre og forsejlet mindre. Storsejlet trækker ved alle vindretninger modsat genuaen, som kun trækker i let vejr, på bittevind.
  Forskellen skyldes dog også, at målreglerne straffer en afvigende rigning mere end en almindelig rigning da særlige vejr forhold kan give afvigerne, alt for store vinder-chancer i forhold til de almindelige både.
  fx. Hvis det blæser for meget til at bruge spiler, så vil gaffel storsejlet være bedre end et bamuda storsejl.

Men man kan godt sige at gaffelsejl er dårlige, fordi de normalt er fejl konstruerede, da der er nemlig snæver regler for hvordan man kan lave et gaffelsejl rigtigt.
Altså rent geometrisk så må gaflen blive laver pigget jo højre masten er i forhold til gaflens længde.

  Samtidig så må agterliget være næsten vinkelret med gaflen, for at udnytte gaffelens længde. Det betyder at sejlets bredte bliver næsten det doblede af afstanden AB og at gaffelen er lidt længer end det halve af sejlets brede.
  En lang løjbom er en nødvendigt for at trimme gaflen.

  Gaffelsejl er bedst egnet til:
 • Ranke både der smider sig i pustene, da gaffelsejlet åbner i kappen og flader sejlet ud.
 • Små kølbåde, gaffelen kan gøres meget tyndere og kortere, jo minder båd.
 • Sænkekøls både, da det lave brede sejl giver bedre fart og dermed bedre mere sikkert træk på kølen.
  Gaffelsejl er dårligst til:
 • Store både, man skal jo kunne løfte gaflen.
 • Dybe langkølede både, der nemt kan bære en høj slank rig.
 • Stive Både med stor dyb kølvægt, bådens vægt belaster gaffelen og sejlene må ikke slippe den fartgivede vind.

  En klyver bør højst være halv så bred som fokken da det er den klyverens højde og ikke dens bredte der trækker.
  Hvorfor var folk så dumme i gamle dage hvorfor sejlede de rundt med sådan nogle dårlige sejl,? Der må være en grund!

  Svar:
  Forklaringen er at de gamle lystjagter havde gaffelsejl fordi det var en tradition, en arv fra de gamle fisker både.
  De gamle Fiskerbådene og Jagter havde gaffelsejl fordi, ellers kæntrede de.
  En de gamle fisker både havde størst stabilt ved ca. 35 graders krængning modsat moderne lystjagter der har den største stabilitet ved 90 graders krængning.

  Når det overhoved er interessant med gaffelsejl så er det fordi at alle ved at bamuda sejl er meget bedre, så er det så meget mere sjovt hvis man i en kapsejlads med et gaffel sejl kunne sejle langsomt forbi en båd med bamudasejl, da dem med bamuda sejlet ville blive helt fortvivlede over at blive overhalet af en langsom gaffelsejler.
  Man må under sig over hvorfor folk var så dumme i gamle dage og sejlede rund med så dårlige sejl, forklaringen er at bådene i gammel dage var så ranke at de var nød til at rebe så meget i hårdt vær, modsat i dag hvor mange bådene har så dyb en køl at de kan sejle rundt uden at rebe.
  En anden grund er at gaffel-rig er en blød rigning, der arbejder i vindstødene modsat den stive bamuda-rig.
  Når et vindstød rammer et rigtigt konstrueret gaffelsejl så åbner sejlet i agterliget samtidig med at sejlet flader ud. Altså gaffelsejlet kan trimme sig selv, hvis det er lavet rigtigt.

  Man kan sammenligne det med forskellen imellem et massivt gummidæk og et dæk med en luft fyldt slange.
  I princippet er det ikke muligt at sejle kapsejlads med forskellige både, men i praktisk kan det lade sig gøre ved at lave nogle målregler, sådan at det er ligeså meget målreglerne som selve sejladsen der bestemmer hvem der vinder.

  Man er der for nød til at starte med at se på målreglerne når man vil lave gaffelsejl.
  Målreglerne giver gaffelsejl 15% respit fordi gaffelsejl er så dårlige, men tilsvarende giver man 10% respit til bamuda rigget både uden spiler, altså gaffelsejlet er 6% dårligere end et bamudasejl, Målreglerne giver bamudasejlet et gratis sejl-areal i det stykke af genuaen som overlapper storsejlet, overlappet er meget støre end 6% af sejl-arealet, så gaffelsejl er i teorien mere effektive end bamudarig uden spiler, Det skyldes at storsejlet trækker mere per m2 end genuaen, og da storsejlet er forholdsvis støre på en gaffelrigger giver gaffelstorsejlet tilsvarende mere.

  På en gaffelrigger så modsvares spileren af gaffeltopsejlet og af en asymmetrisk spiler på et teleskop bovspryd, det man i gamle dage kaldte en ballon klyver, på en løs klyver bom.
  Genuaen modsvares af klyveren og gaffeltopsejlet. Selv om topsejlet og klyveren ikke er så stor som genuaens overlap så giver spalten imellem fok og klyver et eksister træk på fokken. Gaffeltopsejlet afbalancer klyveren og det eksister træk på fokken.
  Nej det er ikke muligt at lave en rigtig konkurrence dygtig gaffelrigger, ikke på grund af gaffelsejlet men fordi målreglerne straffer topsejlet og den asymmetrisk spiler for hård.

  Men hvis reglerne ændres, så følg disse regler:
 1. Jo længer gaffel, jo mere kan sejlet rebes, gaflen skal støtte på masten, så hvis gaflen er for kort eller sejlet rebet for meget så trækker skødet og pigfaldet bagud i gaflen så masten buer den forkerte vej.
 2. Gaflen skal være vinkelret på en ligne fra pikfald til skødebarm når sejlet er klosrebet og belastet, ellers skal gaflen være længer for at sejlet kan rebes lige så meget.
 3. Det er nødvendigt med topsejl da man så kan gøre gaflen kortere, med topsejl kan storsejlet gøres mindre, det mindre storsejl skal rebes mindre og jo mindre sejlet skal rebes jo kortere kan man gøre gaffelen.
 4. Venligst glem alt om at gaflen skal være lige så lang som bommen og piges i en 45 graders vinkel til masten.
 5. Det er vigtigt med en lang løj bom, for at kunne trimme gaffelen præcis.
 6. Det er bedst med en skrå bom og løst underlig da forliget kan gøres længer uden at man får den lange bommen i hoved, dels slipper man for et stort areal over bom nokken der af alligevel ikke trækker ordentligt, dels giver det kortere agterlig og Højere skødebarm en bedre kontrol over gaflen, Bom-ned-halet, Kicking-stangen må ændres til en bom-ned-holder over bommen. Med halsen på Kicking-stangen så bliver sejlets mål mindre.
 7. Sejlpinde giver en bedre kontrol over gaffelen

  Er der nogen der har en båd de vil forsøge sig med, det skal det helst være en båd med finde- eller bul-køl. kvadratet af sejlarealet divideret med vandlinje længden må ikke være støre end 0,8. Gaffelsejl er bedst til langsomme både og til hårdtvejrs både.

  Målreglerne giver en særlig respit til gaffel-sejl, Det burde kunne udnyttes for hvorfor skulde det ene sejl være så meget ringer end andet! når blot sejlet stod i den rigtige vinkel til vinden.
  Jeg har derfor undersøgt om det var muligt at lave et gaffelsejl der var lige så godt som et bamuda-sejl.
  Det er sådan set meget nemt men problemet er at lystsejlerne har så stor stabilt i forhold til længden, det betyder at masten skal være meget høj i forhold til bådens længde og det er svært at lave et højt og smalt gaffelsejl.
  Hvis man fordobler alle lodrette mål på et gaffelsejl så bliver pikbarmen for spids, det bliver meget svære at kontroller gaflen.
  Problemet kan løses ved at flytte masten lidt frem, så sejlet kan blive breder uden at bommen hænger ud over hækken, men så bliver fortrekanten minder og der med bliver genuaens gratis overlap mindre.

Til gengæld er det muligt at formindske sejlmålet ved at have kappe i underliget og agterliget, og ved at skære et hjørne af i slødebarmen og i faldbarmen, det er nemlig sådan at gaffelsejlet måles på skrå, modsat bamudasejlet der måles langs forlig og underlig.
  Rigtig godt bliver gaffelsejlet først med en asymmetrisk spiler (i gamle dage hed det ballon-klyver).
  Men asymmetrisk spiler er bedst på hurtige både, da den tilsyneladende vind rammer mere ind fra siden der er snæver regler for hvordan man kan lave et gaffelsejl.

  Altså rent geometrisk så må gaflen blive laver pigget jo højre masten er i forhold til gaflens længde.

skriv til Peter | Peter's hjemmeside | Børneskolen | Oprettet 24/06.97, Sidst Opdateret d. 23.4.2002