English indhold: forsøg indhold: Mammuttræ Sequoiadendron gigantium

Nelder Grove


Såning i 1998, planterne er små langsomt voksende og mange af dem har grønne kimstængler, noget som er meget sjældent blandt frøplanter fra andre bevoksninger.
Rettet d. 18-8-98