Det, som lære elever noget, er deres egen tale (og bevægelse)

Det er når, en elev siger noget selvstændigt,
som eleven aldrig har sagt før, så er der sket en læring af eleven.

Det vil sige at: Det pædagogiske mål med undervisning er, at eleverne taler (og bevæger sig).

Hvad skal eleverne lære i skolen?!
 
De skal lære to hoved grupper af færdigheder:
De skal lære det; som de ellers ikke kan lære så nemt, som voksene.
Der altså forskel på hvad du kan lære hurtigt, som voksen og barn.

f.ex. Et barn er meget hurtig, til at lære talesprog, og en voksen er hurtig, til at lære at læse. 
Dels skal eleverne lære at være forældre.
Det er vigtigt for barnets udbytte af skolen, at alle forældrene leget 'far, mor og børn' og har været i praktik, som skolelærere, sådan at alle har en grad af pædagogisk indsigt.