Børneskolen

Folkeskolen gør nogen af eleverne pædofile

  Hvorfor er nogen mænd pædofile, og hvorfor er de blevet pædofile?

  Det første man må forstå er at det er naturligt, at mænd er pædofile.  Naturligt kan mænd få seksuelt udløsning i alt, som ikke er for koldt.
  I mange samfund er det fuldt acceptabelt at mænd har et seksuelt forhold til drenge.  Det drejer sig ikke om et lille isoleret samfund i langbortistan, men i om de gamle græker, det Gamle Rom, det gamle Japan og mange andre samfund i nutidens afrika.  Faktisk mente de gamle grækere, at det var lærerigt, hvis en elev havde et seksuelt forhold til sin lærere. (når jeg ikke nævner småpiger så er det fordi de har støre værdi, som jomfruer, og det for gav det ejeren et øknomisk tab hvis nogen boldede med dem.)

  Et godt spørgsmål er: Hvordan vikingerne så på pædofile.  Svaret må være at de ikke kendte til det.

  Hvorfor denne forskel?!

  Jo, både romere og græker havde et patriarkalsk samfund hvor vor den ældste mand ejede alle i familien, både kone, svigerdøtre, børn, børnebørn, husdyr og slaver.
  En patriark kunne lovligt myrde eller sælge hvem som helst i sin familie, hvis vedkommende ikke ville makkede ret.  Med så mange voksne i en husstand så har patriark ikke set ret meget til sine små børn.

  Helt anderledes var det i nordens oldtid.  Hvor alle gifte mænd og frigivende trælle havde deres egen husstand og  hvor konen tilhørte sin fars slægt, selvom hun var gift ind i en anden slægt, og børnene havde blodhævns forpligtelse for begge forældres slægter.

  Manden i vikingentiden havde en forpligtelse overfor sin kones slægt, (svigerfar, svogre) at han tog sig godt af sine børn.  Det var ikke nok at han sikrede at de fik noget af spise.  Men det var også et krav at han knæsatte sine børn.  At han viste en yngelpleje adfærd over for sine børn.  Det er svært at forestille sig at Erik Skalle-kløver har ride ranke med sine børn, men det er utænkeligt andet.
  En hel anden grund til at fædrene tog sig af deres børn, var den rå og brutale, at børnene skulde være trovædige gisler.  Hvis en mand ikke tog sig af sine børn, så kunne ingen stole på ham, selv om han stillede sine børn, som gisler. Derfor uden var det brugt at adopter hinandens børn, som led i politiske alliancer. Natur ligvis så tænkte man ikke at nu skal jeg tage mig af mine børn for at kunne stille dem som gisler. Men det var bare hele samfundet, normerne, som var sådan, at det var et krav, og så opfyldte mændene det unden at tænke over hvorfor.


Min påstand er, at det at mænd tager sig af børn, får påvirket ders yngelpleje instinkt, sådan at de ikke kan have et seksulet forhold til børnene.

Det er jo sådan at mænd ikke kan vide hvem deres børn, men må reagere instinktivt, som om at alle små børn, som de må tage sig af, er deres egene børn.


 
  Selvom det at være pædofile er det naturlige, så kan kulturen totalt undertrykke det, ved hjælp af det meget stærke yngelpleje instinkt. Hvis altså kulturen tvinger mænd og drenge til at passe børn.

  Nu er det sådan at vi, i dag, i uddannelse systemet opdeler børn i aldersgrupper, ikke kun opsplitter man i skole, børnehave og vuggestue, men i skolen opdeler man i 11 årgange, og ofte to aldres grupper i børnehaven.

Vi har lavet samfund, hvor man forhindre at støre børn har med mindre børn samtidigt med, at man fordømmer hvis børnene bliver pædofile, af vores alderes opdeling og instituering af børnene.

  Vi må foretage et valg, imellem to samfunds modeller. Vi kan ikke sætte os imellem to stole men må vælge imellem disse to muligheder:

  1. Vi forsætter med, at opdele børn efter aldren.
  2. Vi slår vuggestue, børnehave og skole sammen til en Børneskole, for hele barndommen.

Konsekvenserne af det første forslag er: At der bliver flere og flere pædofile og flere og flere mænd bliver mistænkt at være pædofile.  På et tidspunkt så bliver næsten alle mænd mistænkt for, at være pædofile, og idet øjeblink, så er det normalt for mænd, at være pædofile.  Hvilket betyder, at man aldrig kan lade mænd eller store drenge passe børn. Når mændene er væk så breder mistanken til kvinderne, så at det tilsidst kun er gifte gravide kvinder, som må passe børn.  Da man ikke kan tillade sig andet, end at tro på, at de gifte gravide kvinder er blevet gravide ved en heteroseksuel kontakt, med deres mand og ikke ved, at de har misbrugt store drenge.

Konsekvenserne af det andet forslag er: At man skaber en selvfortærkende børnekultur hvor de små børn langt hurtiger, end idag lære det, som de lidt støre børn kan. Hvilket igen betyder at "de små" bliver meget dygtiger, end "de lidt støre" var, når "de små" selv er blevet til, "de lidt støre". Sådan som det er børns natur.

  At skole eleverne tager sig af spædbørn behøver ikke at betyde, at skolekunskaberne bliver mindre da spædbørnene bliver dygtiger i skolen, jo mere de bliver stimuleret som spæde.  Dels får skoleelvene, som voksende børn, som er bedre til at lære noget i skolen, fordi forældrene har bedre lært at være forældre, ved at øve sig, som børn.