Nedlæg lærere-seminarierne

På læreseminarierne lære de lærerstuderende ikke at tage udgangs punkt i den enkelte elev, modsat pædagogerne som finder barnet hvor det er i sin udvikling.  Folkeskoleloven kræver undervisnings-differentiering hvilket vil sige at alle elever skal have en undervisning som værken er for nem eller for svær.  Altså lære de lærerstuderende IKKE de færdigheder, som folkeskole loven kræver, at de skal have.
 
"VI pædagoger tager nemlig MEGET udgangspunkt i den enkelte så godt vi kan - vi finder barnet hvor det er i sin udvikling DET gør LÆRER ikke ,det ved de INTET om, har ikke lært det på seminariet."