Hop til  Peter's hjemmeside. | P. O. Kvint, Æblehaven 108., Roskilde Børneskolen
Indlæring er naturlig 
    Man må først gøre sig fuldstændig klart at indlæring er noget helt naturligt menneskeligt.
    Det er noget helt naturligt for menneskebørn at lære, det er derfor at menneskets barndom er mindst ti gange længer,  end hvad der er rent fysisk nødvendigt for at et spædbarn kan vokse sig stor nok til, at det kan blive kønsmoden. 
 1 
 ned 
 V 
    Du tror det er løgn,  men hvis du tager et barns vægt ved fødslen, og en måned gammel og lægge samme procent vise vægtforøgelse til hver i måned i et år,  så kommer barnets vægt langt over de 55 kg, som ofte er den vægt grænse, hvor pigernes menstruation begynder.
    Et vildsvin er på omtrent samme størrelse,  som et menneske, men alligevel kan et vildsvin nå at få et helt kuld unger i sit første leveår.

 
    Et vildsvin vil kunne nå at få flere tusind efterkommer inden en pige når at få et eneste barn.
    Den lange barndom har været en nødvendighed, for at mennesket har kunne lære nok, til at det kunne forsørge et barn.
    Det har været flere tusind gange vigtige for mennesket at lære at forsørge et enkelt levende barn,  end have en teoretisk mulighed for at få tusindvis af tip-tipoldbørn,  lige som vildsvinet.
 2 
 ned 
 V  
    Opdragelse og indlæring har været noget helt livs nødvendigt for fortidens mennesker,  det er kun læsning og skrivning, som er helt nye kunstige opfindelser. 
    Kun 8.000 år gamle.
    Selve forskelen, imellem mennesker og dyr, er at dyrene har alle deres medfødte instinkter og mennesket skal lære det meste helt fra bunden af.
    Problemet er: At børn lærte mere i fortiden end de gør, i dag, i skolen; blot lærte fortidens børn nogle andre ting end børnene gør i dag.

Løsningen er:


"Når nu eleverne ikke
passer til skolen,
Skulle vi så ikke prøve
at få skolen til at
passe til eleverne?"
Niels Borre, Lærer, år 1979
 


Hop til  Peter's hjemmeside. | Skriv til: Peter Ole Kvint, Æblehaven 108 ST., 4000 Roskilde | tilbage Folkeskolen's indholdsfortegnelse.
Oprettet 9/12.96. rettet d. 28.1.2003