Lærerefejlen

Den klassiske fejl er, at læreren dygtiggør eleven, som en elev og ikke, som et selvstændigt følende menneske.

Det nytter intet, at eleven kan sige en hel sætning på et fremmedsprog, eleven skal føle et behov for, at sige sætningen, for at kunne bruge sætningen på det fremmede sprog, når eleven føler behovet.

Jeg lærte at stave til "havde" i skolen, men når jeg skrev mine tanker ned, så skrev jeg altid "hade" i stedet for "havde".  Fordi jeg ikke kunne stave og skrive og tænke på en gang.  Jeg har senere lært, at stave til "havde" ved at gøre det til en del af skrivningen.
 
Så jeg kunne godt lære det.

Mig og Min viden