Børneskolen

Kreativitet

Et fint og positivt ord er Kreativitet. 
    Ordet betyder to forskellige ting:
  1. Evne til nyskabelse, idérigdom og 
  2. Evnen til at gøre ideerne til virkelighed.

Det er Kreativiteten, som skaber menneskets tekniske fremskridt.
Men selv om kreativiteten normalt er god, så kræver den en stor viden og erfaring, en erfaring, som man først har bagefter at forsøget mislykkes.  Selvom man har evnen til at gøre ideerne til virkelighed, så er der uundgåeligt ting, som mislykkes.
Der må, også være en tredje bibetydning af Kreativitet, nemlig en vilje til og accept af uforsigtighed og dristighed.

Det er en stor fordel for samfundet, at mennesker er kreative, men det er ikke altid en fordel for det enkelte kreative menneske,  fordi andre kan lære af de kreatives fiaskoer.
Husk:  Jo mere nyskabende en ide er, jo ringer er sandsynligheden for at ideen lykkes i første forsøg.

Normalt har voksne svært ved at se det positive i børns kreativitet. Tænk på "Emil fra Lønneberg".  Måske var det bedre at undervise i acept af kreativitet, frem for at forsøge, at lære børn nogle medfødte evener.

Det grimme ved Kreativiteten er nok at man ikke adskiller idérigdommen, fra evnen til at gøre idéerne til virkelighed. Man får mange nederlag hvis man sprudler af idéer, men mangler evnen til at realisere dem. Næsten ligesom Anders And.

Det er ikke noget, som er så godt at det ikke kan blive for meget!.


  Kreativitet er også et pædagogisk modeord. Pluslig skal alle være så kreative, også dem som ikke har nogen kreativitet.

Jeg må advare i mod en hver form for ekstremisme.  pluslig er noget moderne og så er det vigtigt at alle kan det.  pluslig er kreativitet moderne og så er det vigtigt at alle kan være kreative.  Problemet er bare alle de børn og lærere, som ikke besidder kreativitet.  Jamen alle besidder da noget kreativitet, som kan kan udvikle.  Ja, men ikke uden omkostninger, på andre områder.  Det vigtige er at udvikle alle barnets evner, men kun de evner, som barnet besidder. 

Mennesker tænker i kasser. Men kreative mennesker passer slet ikke ind i kasser.
Almindeligvis er kreative mennesker kreative fordi de ikke kan lade være. Og det som hæmmer de kreative menneskers kreativitet er den manglende forståelse fra de mindre kreative omgivelser.  Den udervisning, som kunne gavne de kreative er at de mindre krative lærte at acceptere risikoen ved de kreative mennesker.


  Når et barn er skolemoden så dukker det selv op på sine tegninger. Når mange elever holder op med at tegne, så er fordi de har store problemer, som skal overvindes. Ved at tegne

Desværre så er Kreativiteten ikke bedre end de idéer, som den skaber.

Et eksempel på en god ide: En tallerken med en høj kant, så den kan rumme mere grød, uden at det løber ud på bordet.

Det ikke alle gode idéer som er nye, 
og det er ikke alle nye idéer som er gode.
Og i mange tilfælde er den nye ide en gammel idé, 
som ikke er så god, som man umiddelbar tror den er.
Eksempel: evighedsmaskiner.


 Hvor mange har skrevet stil i skolen?! 
hvor mange af disse er blevet forfattere?!

Dine drømme og visioner skal du kunne formide til andre.
Hvordan lære man det? ? ? svar mig!
  
  

Link:
Kritik af kreative udfoldelsesmuligheder i børnehaven og forslag til forbedring.