Gode ordsprog


At undervise er at lære en gang til

Almendannelse er et spørgsmål om at kunne sætte sig i flest mulige menneskers sted

Skolens formål

Formålet med at undervise et barn,
er at gøre det i stand til,
at klare sig uden sin lærer.

Elbert Hubbard


Kun den forståelse,
der kommer indefra,
kan føre til ægte indsigt.

Sokrates

Altså ved at stille de rigtige spørgsmål,
kan man få eleven til,
at få en dybere forståelse,
af de rigtige svar.


Den afgørende faktor for et barns læring er barnet egen aktivitet.
Læring er ikke en automatisk følge af undervisning, det er en speciel aktivetet, børn udfolder

Sven Thyssen 1996


Qui bene distinguit, bene docet -- latin, den, der skelner godt, lærer (andre) godt -- frit efter Marcus Fabius Quintilian.
En sætning, som ofte er fremhævet i filosofi, specielt af Ulrici (1806-1884), og som på Holbergs tid blev citeret i utallige disputatser.


Ancora imparo! -- italinesk, Jeg lære stadigt!
(underforstådet: og jeg bliver stadigt mere dygtig!). Michelangelo's valgsprog (1474-1563).


Homines, dum docent, discunt -- latin, Man lærer ved at lære (undervise) andre -- Seneca (ca. 4 f.v.t--65 e.v.t.) eller Docendo disctur eller: Docendo dicimus, vi lærer ved at lære andre.

Man lærer, så længe man lever -- skal Solon (7.årh. f.v.t.) have sagt.


Lær af nye bøger, men af gamle lærere (Tyrkiet)


Verden er en god lærer, men den kræver høj betaling (Findland)


Der findes ingen strengere lærer end nød og fattigdom (Spanien)


Man lærer kun lidt af sejren, men meget af nederlaget (Japan)


Ved at lære(undervise) lærer man (Tyskland)


Hvad jeg hører, det glemmer jeg,
Hvad jeg ser, det husker(genkender) jeg,
Hvad jeg gør, det lære jeg (Kina)


Man kan trække hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drike. (Danmark)


Krebse-pædagogik

En krebse-mor ville lære sin krebse-unge at gå rigtigt.

»Du skal gå lige og ikke skævt«, sagde moderen og lød, ligesom en skolelærer.
»Og lad så være med, hele tiden, at trække ud til siden!«

Krebseungen blev mere og mere forvirret.
Til sidst fik den en god ide.
»Hør her, mor«, udbrød den.
»Nu går du foran, og så gør jeg bare nøjagtig ligesom dig!«

Morale

Børnepædagogiken er dybt selvmodsigende, fordi den næsten altid udspringer af forældrenes drømme og ønsker om, hvordan de selv gerne ville have været, uden nogen forbindelse med barnets evner, og unden nogen forbindelse med den måde, som forældrene selv opføre sig på!


Den, der opfatter sig som færdiguddannet, er ofte mere færdig end uddannet.

Poul Jørgensen


Det fine ved at lære noget er, at ingen kan tage det fra dig.

B.B. King


Civilisationen er et kapløb mellem uddannelse og katastrofe.

H.G. Wells


Når to deler et ansvar bliver det kun 1 procent til hver.

Piet Hein


At tænke uden at lære, er nytteløst. At lære uden at tænke er farligt.

Konfucius


Et universitet er et sted, hvor småsten bliver afpudset og diamanter gjort matte.

Robert G. Ingersoll


At undervise er at lære to gange.

Joseph Joubert


Uddannelse er en beundringsværdig ting, men det er godt at huske fra tid til anden, at der ikke kan undervises i noget, der er værd at vide.

Oscar Wilde


PÆDAGOGIKKENS TO STADIER

I skolen terper man
de små tabeller.
I livet lær man,
at de ikke gælder.