Skolens fag

Sprog: engelsk, tysk, m. m.
Et sprog læres kun ved at tale det. Og tale er at gengive følsere og tanker.
Hovedpersonen skal derfor være en,  som eleverne kan leve sig ind i.
Det er dumt at undervise i sprog hvis man ikke samtidigt underviser i entnologi og geografi.  Den engelske og Tyske kultur er meget nær den danske, bortset fra hvad en kvinde kan tillade sig at sige i Syd-Tyskland på landet og i den engeske overklasse kultur.
Den fysiske proces at lære et sprog starter først rigtigt på trejde dagen.
Gynamastik
er Dans, ballet, kropsbevisthed og arbejdskultur. Hvis du ikke kan gemme børnenes kroppe bort i en skuffe, og kun tage den frem en gang om ugen, hvis ikke, så er du tvunget til at sikre at børnenes kroppe bruges hver enste dag. Gynamastik skal være en del af alt undervisning.
Tegning
er er form for skrivning, uden brug af bogstaver.
Koma, prik steg sådan tegnes Nikolej  :-)
Ofte dør tegne kunsten ved pupateten.  Dels fordi fantasien bliver mindre men også fordi børn taber selvtillid når de bliver voksne.  Det med fantasien er der ikke noget at gøre ved.  Men det med selvtilliden skal der gøres noget ved.  Pubertets barnet ønsker at lave et foto, ved hjælp af en enkel grå blyant på et hvidt A4 papir.
  Det er vigtigt at lære eleverne at smide alle detaljer væk, så kun budskabet er tilbage. Det er følelserene overfor tingen, som man skal gengive, ikke så meget bil, hus, mand, kvinde, hund, sol, blomst, flag, træ. Men: Sød, smuk, hyggelig, rar, god, smart, glad, .. , ... , osv. Det er godt at blande tekst og tegninger, sådan at tekst og billede støtter hinanden.