Artikler Børneskolen

Brug for hastig forandring i fremtidens skole

Med 88 procents tilslutning er folkeskolen samfundets vigtigste kulturbærer.


Af: RB, Aktuelt 10/2/99

Med udsigt til cirka 100.000 flere elever i folkeskolen i løbet af en kort årrække samt en velfærdsstat, der er økonomisk spændt til bristepunktet, bliver det ikke problemfrit at føre folke skolen ind i det nye årtusinde.
Det var der enighed om ved den afsluttende temadebat i går om folke skolens vision på skolerigsdagen i Aalborg arrangeret af Kommunernes Landsforening.
Formanden for Danmarks Lærer for ening Anni Herfort Andersen var enig med de øvrige paneldeltagere om, at folkeskolen fortsat vil være fundamentet i det danske uddannelsessystem også i næste århundrede.
'Men jeg glæder mig til den dag, hvor lærere bliver udspurgt om deres profession og efter at have svaret: jeg er lærer, får reaktionen: Nej, det lyder vel nok spændende.'
Anni Hertoft Andersens ord fremkaldte både smil og klapsalver blandt de godt 1000 skolefolk og politikere, der har brugt et par dage på at pejle sig ind på fremtidens folkeskole.
Formanden for KL's børne- og kulturudvalg, Else Købstrup, sagde, at med 88 procents tilslutning er folke skolen samfundets vigtigste kulturbærer: 'Det er godt, men samtidig en svaghed, fordi folkeskolen derved er svær at forandre.'
Netop forandring - hastig forandring - var kodeordet i mange indlæg, som også pegede på krav om øget faglighed samt samarbejde mellem pædagoger og lærere, ligesom de to grupper skal have fælles efteruddannelse for at få integreret pasning og undervisning af de yngste elever.
Om få år vil den skematiske opbygning være brudt, og lærerens rolle som foredragsholder og styrende faktor vil blive ændret til en rolle som konsulent eller igangsætter.