Naturlig indlæring

Et jævnligt besøg i skoven gavner børns indlæringsevne

Folkeskolen nr.6 1999

Der er ikke kun naturoplevelser forbundet med at tage eleverne med ud i skoven. I 1996 viste svenske undersøgelser, at børn, der havde gået i skovbørnehave, havde lettere ved at lære, når de kom i skole. Ifølge professor Mogens Hansen, Danmarks Lærerhøjskole, skyldes dette, at børns opmærksomhed skærpes ved, at de jævnligt kommer ud og får sig rørt.
'Når børn kommer ud i naturen, får de bevæget krop og sanser på en meget varieret måde. De får ingen kropslige eller sansemæssige udfordringer på en almindelig legeplads. Man kunne godt lave legepladser, der udfordrede dem på samme måde, men det ville blive meget dyrt', siger Mogens Hansen.
'For at blive opmærksomme over for læring skal børnene rette deres opmærksomhed væk fra at holde styr på kroppen. Man kan ikke koncentrere sig om at lære, hvis man skal bruge al sin opmærksomhed på at sidde ordentligt på stolen. Så det er altså først, når kroppen er blevet 'automatiseret', at man kan koncentrere sig om at lære', siger han.
Men kroppen bliver kun 'automatiseret' ved at blive brugt. Og nutidens børn bruger efter Mogens Hansens mening ikke kroppen nok.
'Vi taler om, at børn har indlæringsproblemer, men jeg mener snarere, der er tale om opmærksomhedsproblemer. I samme grad som børn ikke er kropsligt og sansemæssigt aktive som små, i samme takt får vi børn i skolen, hvis opmærksomhed er svær at fastholde over for læring. De sidder dårligt på stolen og er kluntede, så for dem er naturen alletiders tumleplads for at opnå den opmærksomhed, de skal bruge for at lære', siger han.

Børn på puder

'Når vi synes, der er så mange børn, der har svært ved at lære, er det, fordi de ligger i puder foran videoen hele deres barndom og næsten bliver båret ind i klassen af deres forældre. Jeg har set folk, der kører bilen helt ind i skolegården og følger deres barn de sidste otte meter ind i skolen for at være helt sikre på, at der ikke sker dem noget. Jeg ser for mig, at de går ind og lægger dem på en pude i klassen', siger Mogens Hansen.
Der kan være flere grunde til, at skolebørnene ikke kommer så meget ud i naturen.
'En af dem er, at skolen er organiseret i lektioner. Lærerne skifter simpelthen for hurtigt mellem hinanden til, at man kan nå noget. Skolen skal bryde op i lektionsopdelingen og tænke i moduler og temaperioder i stedet for. På den måde kan man være meget ude i nogle perioder og have meget dansk og matematik i andre', siger han.
'Jeg hører mange forklaringer om, at der er langt, og at det er ubekvemt og besværligt at komme ud i naturen. Og de forklaringer vil vi få at høre meget oftere i fremtiden, for den næste generation, der har ligget i puder foran videoen, gider jo slet ikke tage ud i naturen, når de engang bliver lærere. Så det handler i høj grad også om at få de voksne til at ville bruge deres egen krop og deres egne sanser mere', siger han.