Artikler Børneskolen

Ingeniøren 2 side 6 Fredag den 26.6.98 Nr. 26


Projekter hjælper ikke på teorien

Undersøgelse på Aalborg Universitet viser, at projektarbejde ikke sætter teorien bedre på plads end traditionel undervisning

Af Lene Wessel


lw@ing.dk

71 procent bestod den rigtige eksamen. Til gengæld klarede kun 3 ud af 26 civilingeniørstuderende fra Aalborg Universitet en efterfølgende test, som skulle vise, hvor godt de havde forstået selve kernen i det fag, de gik til eksamen i. Det viser en netop offentliggjort rapport.

  Bag undersøgelsen står Center for Didaktik og Metodeudvikling på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som tidligere på året påviste, at også civilingeniørstuderende på DTU ikke nødvendigvis forstår hele teorien - selv om de består eksamen. I lighed med de studerende på DTU havde langt hovedparten af Aalborg-studenterne ingen problemer med at bestå eksamen. Derimod kneb det, når de i en sammenlignende test blev bedt om at redegøre for teorien bag de beregningsmetoder, som de mestrer til eksamen.

 

Overfladisk viden

Mest overraskende er det dog, at undersøgelsen sidestiller projektarbejde med mere traditionelle forelæsninger og øvelser, når det gælder de studerendes evne til at trænge ind i teorien.

  I rapportens konklusion udtrykkes det på denne måde: » ... at de studerendes viden subjektivt opleves som mere velfunderet og sammenhængende, når den er blevet brugt i et projekt, men at der til gengæld er en fare for, at den viden, der etableres, (i det mindste for nogle studerendes vedkommende) er en overfladisk metodisk viden (»tommelfingerregler«), der lider af de samme skavanker som den beregningskompetence, der trænes ved traditionelle eksaminer«.

  - Det er et meget interessant og meget kontroversielt resultat, siger lektor Per Fibæk Laursen fra Københavns Universitet, Institut for Filosofi, pædagogik og retorik.

  Også blandt folkene bag undersøgelsen er overraskelsen stor:

  - Der ser ud til at være en meget stor kløft mellem den teori de har på kurserne, og så de praktiske metoder, de bruger i projekterne, siger Arne Jakobsen, lektor på DTU og leder af den projektgruppe, der står bag undersøgelsen. Finn Kjærsdam, der er dekan på Aalborg Universitet, Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, er dog ikke særligt overrasket over rapportens konklusioner: - Den projektgruppe, der er blevet evalueret, går på 5. semester og er dermed kun halvvejs i studiet. På det tidspunkt beskæffiger de sig stadig mere med know-how end med know-why. Derfor ville det have givet et andet resultat, hvis de havde undersøgt en gruppe ældre studerende.

 

Taktiske studerende
Baggrund for Aalborg-undersøgelsen var at finde ud af, hvorvidt projektarbejde fremmer den teoretiske forståelse bedre end traditionelle forelæsninger og øvelsestimer. Folk bag undersøgelsen kiggede derfor på, om den teori, der blev gennemgået på en traditionel forelæsningsrække, et såkaldt SE-kursus (StudieEnheds-), hang bedre fast efter projektarbejdet.
  Det ser det ikke ud til.

  - Det er et forholdsvis generelt problem, at hvis man kører med en bestemt eksamensform, som man gør på DTU eller AAU, der har hver sin altdominerende eksamensform, så lærer de studerende en slags taktisk eller strategisk retten sig ind mod at levere lige netop det, der kræves for at klare den eksamensform. Det kender man også fra udenlandske undersøgelser og fra humanistiske uddannelser, siger Per Fibæk Laursen.

  Den metode, der har været benyttet til undersøgelsen, bryder Finn Kjærsdam sig ikke om:
  - Rapporten lægger stor vægt på, om de studerende forstår den teori, de bliver undervist i på kurserne. Men sådan foregår det ikke på AAU. Hvis de studerende ikke kan bruge det, de lærer på et kursus, så er det kurset, der er noget galt med.  Det er i projektet, de skal opnå den dybe forståelse.