Artikel samling
PUNCH 1885. Torsdagen den 8. Januar. Nr. 2. Side 15

Danske Adelsvåben

XXXVI.   Pingel

Pingel's våben     Medens de to foran nævnte Slægter nærmest kunne henregnes til de adlede Håndværkerfamilier, danner denne Æt en Overgang til nedenstående pædagogiske Slægt, idet Pingel har såvel noget af en Pædagog som noget af en Håndværker ved sig. En Tid lang var han således papirmester på Strandmøllen, og senere prøvede han ofte, hvor tålmodigt Papiret er; hans Skjold er et Vidnesbyrd herom, thi det er kun et Papirskjold. Stamfaderen bestod mange Eventyr og Farer, hvortil der sigtes i de forskellige Felter: nederst til Venstre findes således et metropolitansk Katheder, og over dette er anbragt en Martyrglorie, da Stamfaderen fik sin Afsked på gråt Papir (fra Strandmøllen?), efter at han var begyndt i Stedet for græsk Scholastica at docere tydsk Socialistica; i Felterne til Højre ses foroven en foroven en løve og forneden en hel Del Orme, hvilket antyder hans Kamp i «socialdemokraten«s Løvegård mod «Dagbladets«; skumle Ormegrav. I det lille Herteskjold ser man en Gengivelse af Århus Bymærke, thi denne Stad har Æren af, at det begyndte at gå op ad Bjørnbakke med Pingel. Pikkelhuen over Skjoldet antyder hans Propaganda for et Forbund med Tydskland; da det som bekendt netop ikke var med Bismarcks, men med Goethes Tydskland, han vilde Sammenslutning, kunde dette synes mærkeligt, men hans Samtid har vel været så dum ikke at kunne indse Forskellen. Som Skjoldholdere fungere to junkere med Kyllingehoveder og formentlige dito Hjerner, en Fantasiskabning, avlet af Stamfaderen selv.

XXXVII.     Trier.

Pædagogiken er <B>dog</B> en Videnskab     Ligesom Pingel hører Trier til de vandrende Riddere, der selv med et meget kort Varsel hjemsøgte Landets Provinsbyer med deres Kathederlære. På Båndet over Skjoldet står Stamfaderens gyldne Sentens: « Pædagogiken er dog en Videnskab!»; thi denne Videnskab var hans Lidenskab. Han holdt meget af at gøre sig til af, at han stod i Spidsen for Vor Ungdom; efter hans Opfattelse gælder nemlig Digterens Ord fuldt ud: «Livet er kun en Skolegang», hvorfor to Skoledrenge også meget passende agere Skjoldholdere. I venstre Felt er anbragt en Digterlyre, hvilken Stamfaderen, kun sjælden rørte undtagen ved Fakkeltog eller andre lignende Lejligheder, når, han i sin Egenskab af Studentersamfundets Formand var nødt til at træde til som en frelsende Engel. I Feltet til Højre gengives det meget talende Hovede, som første Gang blev fremvist for Publikum i Tivolis Koncertsal på Valgdagen i 1884. Når dette er begyndt at tale, er det næsten ikke muligt at få det til at holde. op igen; men det lader sig dog næppe forsvare heraf at udlede nogen Formodning om, at denne Slægt skulde ned stamme fra Savl,