Samlet og
beskrevet

af

RUTH RUGAARD

LEGESANGE

OG

SANGLEGE


FORORD.

Denne lille samling af legesange og sanglege repræsenterer et stof, som jeg selv har lært at kende gennem et langt liv. Mange af legene har jeg selv leget og holdt af som barn -- og andre har jeg stiftet bekendtskab med gennem mit virke som lærer i musik i folkeskolen, dels Fra børnene og dels fra kolleger.

  jeg bruger selv meget af den slags stof i min undervisning dels p. gr. af den socialiserende effekt og fordi børnene kan lide at lege disse lege.

  jeg har delt sangene op i legesange og sanglege. Der går ikke noget skarpt skel mellem disse to former for sang-aktiviteter, men groft kan man vel sige, at en legesang For det meste Foregår ,,på stedet", hvor fagter og bevægelser beskriver handlingen i sangen; mens en sangleg mere nærmer sig en slags dans til sangens tekst, den er for det meste ilustrerende, men den behøver ikke at være det.

  Sangene er søgt ordnet, så de følger en vis progression, således at de letteste for børn at lære står Først.

På kurser og lign. er jeg ofte blevet bedt om at vise noget af det, jeg arbejder med; dette hefte er samlet som grundlag for instruktionerne.

juni 1978
Ruth Rugaard.


INDHOLDSFORTEGNELSE:
LEGESANGE
Ake take noas. 7
Den kolde nats. 6
Inte har jag ont i den toas. 4
Mon du bemærket hars. 5
Njemas. 3
Peter har tabt sin nøgles. l0
Platos. 9
Sorte Tyrs. 8
Under havens snes. 2
Vinter vinter kolds. 1
SANGLEGE
Af alle dem der nu går i ringens. 21
Du må ikke tro, jeg om dig syness. 14
Først kommer sommerens. 12
Gutten går i skovens. 24
Her kommer vennen mins. 17
Hvis du har læderbukser pås. 28
Kaptajnen han løfter sin høje hats. 15
Klar måne på himmelen lysers. 22
Kom Julias. 25
Lasse går i ringen s. 27
Maskinens. 13
Nej hør engangs. 16
Op på Grønnelykkes. 20
Til sæterss. 19
Tre raske pigers. 18
Tre små pigers. 23
Tro nu blot ikke, du har mit hjerte vundets. 26
Vi vil uds. 11