24.

Gutten går i skoven (norsk)


Opstill.: parvis m/livfatn. bag hinanden i kreds. En dr. er "inde".
A:Gutten går i skoven
tra-la-la-la-la
søger sig en mage
tra-la-la-la-la
Og når han så finder en
springer han på lette ben
tra-la-la-la-la-la-la.
"Gutten", der er "inde", går søgende rundt i kredsen.
 
Herfra er det tilladt at "stjæle" en andens pige og plads. Dette gøres ved, at røre en af de andre drenge, let på skulderen.  Den nye "gut', må så "stjæle,, en andens pige på samme måde.  Man må "stjæle" hele tiden undtagen på tra-la-la.
B:jeg tror du står og sover
og ikke passer på, å ja,
jeg tror du står og sover
og ikke passer på.
/:A nej, å nej jeg sover ej :/
jeg sover ej, men våger
og tænker kun på dig.
På denne del af sangen må der ikke stjæles.
C:Tyv, ja tyv det må du være,
for du stjal min lille ven,
men jeg har det håb tilbage,
at jeg får mig een igen,
Herfra må der "stjæles" igen.
/:Tror jeg tra-la-la :/
tror jeg tra-la-la
tror jeg så.
Men herfra og sangen ud må der ikke stjæles.
Dette er måske en suite af tre forskelige sange, men sådan lærte jeg den som barn. B og C-delen har jeg mødt siden, men A-delen har jeg forgæves søgt.