Af alle dem,
der nu går i ringen
jeg vælger dig,
eller også ingen;
for jeg lærte,
at det var umulig
at leve lykkeligt
foruden dig.
Opstilling: vilkårlig kreds; een er "inde". Kredsen går rundt mod venstre, den der er inde går rundt mod højre.  På dig står kredsen stille, og den, der er inde, går hen til den hun/han vælger og stiller sig foran med ansigtet mod denne.
/:tra-la-la
ja !
De drejer rundt idet de slår hinanden let i højre hånd, på klappes i egne hænder.
 tra-la-la
ja !
Samme men modsat - altså drejning og klap i hinandens venstre hånd, klap egne på .
 for jeg lærte
at det var umuligt
at leve lykkeligt
foruden dig. :/
1. gang: højre armkrog løbetrin rundt
            med venstre hånd løftet.
2. gang: venstre armkrog løbetrin rundt
            med højre arm løftet.
 Jeg satte glarøjne
på min næse,
for at se om
jeg kunne læse,
og jeg læste,
at det var umuligt
at leve lykkeligt
foruden dig.
De to "inder" sætter hænderne for øjnene, så de danner et par briller.  Tager hæderne ned så de danner en bog, som de læser i.
/:tra-la-la
ja !
Som i 1. vers (højre, drej rundt, klap)
 tra-la-la
ja !
som i 1. vers (venstre, drej rundt, klap)
 for jeg læste,
at det var umuligt
at leve lykkeligt
foruden dig. :/
som i 1. vers (armkrog, 1. gang højre, 2. gang venstre)
 
Den, der blev valgt er inde næste gang.