19.

Til sæters

Opstilling: parvis i kreds m/livfatning (se Lasse) 1 dr. inde.

/: Til sæters
til sæters
nu synker
solen ned :/
Parvis rundt i kreds mod uret; gangtrin; drengene inderst.
Den, der er inde går med uret.
 Hej!
 
Skyggerne bliver
så dunkle og lange,
fremad det går
under lystige sange,
 
eet - to - eet - to!
På "hej" klapper alle i hænderne, og drengene vender 1/2 omg. og går i modsat retning.  Den, der er inde, går nu med ind i drengenes kreds.
  så slår vi os til ro. På "ro" vender drengene igen 1/2 omg. og tager den nærmeste pige. Den, der er til overs er inde.
Ro - Hej, en dreng til oversved Hej dreng ind i drengenes kreds