13.

Maskinen

Tekst og mel: G. Marinos


0pstilling: kreds to og to bag hinanden, krydsfatning.
/:Hver mor'n går far
til sin maskine,
som hele dagen
vil ham pine :/
Gå rundt i kreds i takt til melodien.  Ved gentagelsen gøres en "save brænde"-bevægelse, så kredsen kommer til at gå i modsat retning.
 
/:
omkvæd:
Ind og puf og bum og
ba-ba-bu-ba, tu-tu-tud :/
 
På omkvædet står man stille og laver "save-brænde"-bevægelser i takt til melodien.
/:Han går og tænker
hele vejen
at verden ikke
er hans egen
omkvæd..
Denne version er nem for småbørn at lege.  Det er jo ikke nødvendigt at lære dem alle versene.
Maskinebevægelserne i omkvædet kam varieres, ved fx. at lade flere børn lave større maskiner - børnene finder selv på bevægelser.)

Fra grammofonpl.: Pling-Plang CBS 53404
/:Der står han så
ved sin maskine,
og intet får ham
til at grine :/
omkv.
/:Maskinen larmer
hele dagen,
og det er ikke
rigtig sagen :/
omkv.
/:Han drømmer om hvad    
vi sku' gøre,
for at få fuglene
at høre :/
omkvæd.