2.

Gækkebrevet

Tekst og melodi: Ruth Rugaard
Under havens sne
kan det ofte ske,
når jeg skraber sneen væk,
finder jeg en vintergæk.
 
 
Gækken sender jeg¯
i et brev til dig,
Inden påske gi'r du svar,
hvem der brevet skrevet har.
 
 
Navnet, som du ser,
har jeg skrevet her;
det er svært at gætte når,
navnet kun med prikker står.
Et gammelt gækkevers:
En vintergæk
en sommernar
en fugl foruden vinger.
En lille ven,
som kær dig har,
en hilsen her dig bringer.
Mit navn det står med prikker
pas på, det ikke stikker
. . . .
Sammen med indlæringen af denne sang kan man fortælle børnene om skikken at sende gækkebrev (gæk = nar). Vis dem, hvordan man kan folde og klippe nogle flotte gækkebreve.
  Hvis hele gruppen laver et gækkebrev hver og lægger det i en kuvert (et foldet ark papir), kan man vælge een til at være postbud, der går rundt med breve til alle.
  Er børnene for små til at "prikke,, deres navne, kan man lade dem tegne sig selv som underskrift.